Småföretagare som Di talat med pekar på hur stora bolag medvetet erbjuder lägre timpriser i offentliga upphandlingar. Och när priserna blir för låga slås mindre aktörer ut. ”Det går inte, då måste varje timme bli två timmar för att få ekonomin att gå ihop”, säger egenföretagaren Tomas Koepke.