Effekterna av klimatförändringarna blir alltmer uppenbara: skyfall som lamslår New York, översvämningar i Tyskland, omfattande skogsbränder i Europa och Nordamerika, jordskred i Italien och Indien. Samtidigt tickar den globala uppvärmningen oförtrutet på, skriver Pontus Braunerhjelm, professor, Entreprenörskapsforum, BTH och KTH.