Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt i april. Trycket är klart högre än vad Riksbanken har räknat med. På marginalen ökar utfallet därför sannolikheten för nya räntehöjningar.