Konsumentverket vill att kedjan förändrar eller tar bort hållbarhetsmärkningen.