Klimator, som är specialiserat på vägklimatologi, meddelar att kostnadsbesparingar kommer genomföras samt att ett vd-byte kommer att ske.