Nordic Capital och CVC Fonder fullföljer budet på bilglasbolaget Cary Group.