Nibes omsättning och resultat minskade betydligt mer än vad analytikerna hade befarat under det första kvartalet, trots en prognos från bolaget vid den förra rapporten om svag utveckling.