Nibes omsättning och resultat minskade betydligt mer än vad analytikerna hade befarat under det första kvartalet, trots en prognos från bolaget vid den förra rapporten om svag utveckling. Vd Gerteric Lindquist öppnar dock för en ljusning under årets andra halvår, något som inte syntes till i den förra rapporten.