Parterna bildar samriskbolag. Start för tillverkning 2023.