Läkemedelsbolaget Klaria Pharma redovisar ett resultat efter skatt om -11,9 miljoner kronor (-5,4) för det första kvartalet 2024.