Gick bilen sönder efter köpet? Var testprotokollet slarvigt skrivet? Besluten från Allmänna reklamationsnämnden ger klara besked om vad som…