Den amerikanska klädkedjan Gap sänker sin vinstprognos för det innevarande räkenskapsåret som pågår till och med…