Erika Söderberg Johnson kommer att lämna sin roll som finanschef för Kinnevik den 31 oktober men kvarstår som senior rådgivare till bolaget. Kinnevik har i stället utnämnt Samuel Sjöström till finanschef med start den 1 november 2022.