Reformivrare och intellektuella i Kina ser handelskriget med USA som en möjlighet att pressa regimen till att öppna upp mer. Deras krav är i stora delar samma som de amerikanska.