HONGKONG. Det är inte bara utländska företag som minskar sitt beroende av Kina – utan även kinesiska. Stigande kostnader, handelshinder och ökad politisk oro leder till att allt fler kinesiska företag flyttar produktion till andra länder. Det är också ett sätt att närma sig konsumenter på nya tillväxtmarknader.