Elmopederna är etablerade på marknaden men söker du mer knuff? Nu gör de lätta eldrivna motorcyklarna entré.