Den kinesiska valutans växelkurs är på en lämplig nivå för tillfället och dess svängningar kommer inte nödvändigtvis resultera i oordnade kapitalflöden. Det säger Zhu Jun, chef för den kinesiska centralbanken PBOC:s internationella avdelning, till Reuters.