Kindred har beslutat att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 15 maj.