Kinas regering bör dämpa sin ambition att minska statsskulden och tolerera ett större budgetunderskott nästa år för att stödja ekonomin när nedåttrycket ökar kraftigt.