Kinas industriproduktion ökade 5,4 procent under april, jämfört med motsvarande period föregående år.