De utländska direktinvesteringarna i Kina minskade under det tredje kvartalet för första gången på åtminstone ett kvartssekel. Det kan bero på tillfälligheter, men är ett tecken i tiden. Den kinesiska ekonomins attraktionskraft har på goda grunder minskat.