Antalet covidrelaterade dödsfall och allvarliga sjukdomsfall i Kina har sjunkit med mer än 70 procent jämfört med de toppnivåer som nåddes i början av januari.