HONGKONG. Allt fler av Hongkongs superrika förbereder evakuering av familjemedlemmar och kapital till länder som Portugal och USA.