Folkkongressen ska på fredagen lägga fram ett förslag på en kontroversiell säkerhetslagstiftning.