Folkkongressen slopar samtidigt tillväxtmål för första gången sedan 1990.