Den kinesiska regeringen har givit sitt godkännande för fem företag att köpa upp till tre miljoner ton amerikanska sojabönor utan importtullar som en goodwill-gest.