Kontrollen över internet i Kina har nått extrema nivåer 2018 genom lagändringar och uppdaterad övervakningsteknologi. Nu tar landet grepp för att sprida sin nya modell utomlands. Det sker med hjälp av träningsläger för utländska tjänstemän och genom att Kina exporterar sitt kunnande av internetcensur till auktoritära regimer.