Internet har öppnat upp fantastiska möjligheter för oss människor att lära känna andra kulturer och fritt diskutera våra olikheter och tankesätt. Det förbättrar våra liv på så många sätt, men det bidrar också till många svåra problem