Konjunkturinstitutet, KI, sänker BNP-prognosen för 2019 till 1,2 procent.