Prognos för bnp-tillväxt sänks på grund av hög inflation, enligt Konjunkturinstitutet.