Bekämpningen av coronaepidemin har fryst hela ekonomin. Finans- och penningpolitik kan omöjligen lösa situationen.