Lämnar sin tjänst som förste vice riksbankschef, blir ny representant i ECB:s tillsynsnämnd.