Kentima, som säljer mjuk- och hårdvaruprodukter till systemintegratörer som levererar till automations- och säkerhetsbranschen, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -0,5 miljoner kronor (1,6).