Finländska kemibolaget Kemira hade intäkter på 809 miljoner euro (968) och ett operativt ebitda på 163 miljoner euro (177) under det fjärde kvartalet 2023.