En färsk konjunkturbarometer från branschorganisationen Ikem visar på ett ”betydande trendbrott och en stark återhämtning inom den kemirelaterade industrin” under det fjärde kvartalet.