Kåpan Pensioner har beslutat att utnyttja sin option om att köpa fastighetsbolagets SBB:s 50-procentiga andel i samriskbolaget Svenska Myndighetsbyggnader.