Maja Alskog Bredberg bytte reklam och pr mot odling, och är i dag starkt kritisk till sin förra bransch. Boken ”Till växten” är en kärleksförklaring till mylla och växtkraft och en genomlysning av hur maten på våra bord produceras.