Kancera har utsett Robert Edfors till ny forskningschef och ansvarig för klinisk utveckling.