Hyresgästföreningen anser att utredningen kring läge och hyra är farlig.