Riksbankschefen ser däremot ingen direkt fara för svenska bankkunder.