Vi kan inte sätta covid-19 som överideologi framför allt annat. Ekonomisk nedgång kostar liv, en tuff kamp mot cancer är precis lika mycket…