Kambi ser ingen anledning att komma med en ny guidning för marginalen, som i samband med kapitalmarknadsdagen i maj…