Två stora portföljbolag hos familjen Wallenbergs onoterade maktbolag, FAM med vd Håkan Buskhe, har skapat en frontalkrock i kalendern för aktörer på aktiemarknaden. SKF och Munters har bjudit in till viktiga kapitalmarknadsdagar vid samma tidpunkt under eftermiddagen den 8 december. ”Väldigt konstigt”, säger en erfaren aktieanalytiker om kalenderhaveriet.