Samägande och generationsskiften går sällan smärtfritt när större fritidshus och skärgårdsställen går i arv. Juristernas tips är välformulerade testamenten, samägandeavtal och minimal detaljstyrning.