Advokater efterlyser konkreta åtgärder i branschen.