Regeringen inleder nu coronakommissionens arbete. Regeringens insats under krisen sätts därmed under lupp och resultatet kan påverka valet…