EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker manar Turkiet till återhållsamhet.