Undgår regeln om max 50 personer • Fredrik Eriksson: Känner oss ändå lyckosamma.