JS Security Technologies Group AB:s helägda dotterbolag JS Security Technologies AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), presenterar idag en utarbetad och konceptualiserad paketering av Bolagets tjänst APEX. APEX är en decentraliserad och fullt S3-kompatibel fillagringstjänst. Paketeringen av APEX markerar en viktig milstolpe i Bolagets strategi om att nå tydliga KPI:er för produktutvecklingen...