JP Morgans sammanvägda globala inköpschefsindex steg till 51,5 i november jämfört med 50,8 i oktober.